Velkommen til Center for Relations Fokuseret Terapi

I ØJEBLIKKET ARBEJDER VI PÅ EN NY HJEMMESIDE – DERFOR VIL IKKE ALLE SIDER VÆRE OPDATEREDE

Center for Relations Fokuseret Terapi er grundlagt med det formål at videreudvikle den relationelle tænkning i terapi og undervisning.

Centret ledes af Kirsten Seidenfaden & Piet Draiby.

Intensive Par-terapi forløb
Tag en dag ud af kalenderen – og styrk dit parforhold

Jeg tilbyder Intensive parterapi-forløb over hele dage fordi jeg de senere år har jeg haft gode erfaringer med, at arbejde over flere sammenhængende timer/ evt. over en /to dage med par, der ønsker intensive koncentrerede forløb. Det giver mulighed for i en tryg ramme at lade de temaer, der er på spil i parforholdet folde sig ud i et roligt tempo og på en naturlig måde inddrage terapeutiske og teoretiske læringspointer parallelt med, at den terapeutiske fordybelses- og erkendelsesprocess kan få den nødvendige tid til ny forståelse, ideer til ny adfærd og ny væren i relationen.
Det lyder af meget, men min erfaring er, at tiden går vældig hurtigt, når man begynder at tale om tingene og jeg vil gerne have god tid til både at indføre jer som par i en ny måde at tale sammen på og også nå at tale grundigt om de vigtigste ting.
Dagen foregår på den måde, at der er en form for kort præsentation både af mig, min måde at arbejde på og jer og derefter en grundig samtale om jeres aktuelle situation og der hvor I hver især oplever frustrationer og udfordringer, derefter en times frokost og derefter en dybere snak / dialog om det, der er nogle af kærneproblemerne og hvordan I kommer videre… dvs. ca. 2 1/2 time før frokost og tilsvarende efter frokost ca. 6 timer ialt
Som sagt arbejder jeg kun hele dage og der er mange af mine kollegaer der arbejder 1 ½ – 2 timer af gangen.
Det kan være svært for mig at råde…….

 • en hel dag hos mig vil give jer en grundig indføring i metoden og de første skridt ind i en forståelse og indsigt i jeres mønstre og jeres måde at fungere sammen.
  Det samme vil I få hen ad vejen ved samtaler over flere gange
  Spørgsmålet er om I føler det vil passe jer godt at trække een dag ud af kalenderen eller om det ville være godt med “et anker” hvor I kan vende tilbage f.eks. hver 14. dag over nogle måneder.
  Der er en liste over erfarne og godkendte parterapeuter som er uddannet hos os eller et af de andre institutter der arbejder med denne metode: Se under www.parterapeuter.dk
  Uanset det ene eller det andet valg ville det være en god ide, at bruge en af vores bøger til at fastholde jeres fokus. Her vil I genkende metoden og jeres særlige udfordringer ud fra f.eks. vores bog “Det Levende Parforhold” – begge vores bøger er nemme og overskuelige at læse. / fås også som e-bog og lydbog.
  Det er ingen forudsætning for en eventuel terapi-dag at have læst bogen – snarere som sagt en god ide efterfølgende for at fastholde det I har fået med fra terapien.

En dag kan bestå af 5-6 timer afbrudt af en times frokost

 • datoer aftales individuelt – men som hovedregel arbejder jeg Onsdage på Christianshavn – Overgaden neden Vandet 33, 1414 Kbh. K
  Min timetakst er 1500.- så det løber op og skal ses som en investering i jeres parforhold.
  Jeg har mulighed for nye aftaler fra onsdag den 26. februar 2020
  se yderligere oplysninger om vores arbejde www.relationsterapi.dk

Parterapi – Relations Fokuseret Terapi

I par-terapien tager vi udgangspunkt i Den Anerkendende Dialog.
 Det er en særlig dialogform, der kan udvikles og bruges på mange måder og kan blive en helt ny måde at være sammen med andre mennesker på. 
I sin grundform er Den Anerkendende Dialog en metode der lærer os at lytte – virkelig at lytte – og sætte os i den andens sted. 
En egenskab, der giver næring, dybde og forståelse i ethvert forhold og skaber veje ind til den psykologiske bagage, vi alle har med os. Disse erfaringer gør vi brug af undervejs i vores parforhold og forældreskab, uden at vi altid er bevidste om det. Vi kan nemlig ikke bare med viljens kraft beslutte os for hvilken slags partner eller forælder, vi vil være. Vi kan kun blive en anden og bedre partner / forældre ved at ”øve os” på en ny måde, der har det mål at skabe et levende og indsigtsfuldt parforhold eller, hvis man er alene – et levende og indsigtsfuldt forhold til sig selv og sin omverden.
Metoden lærer os at udtrykke vores følelser, så vi kan blive vrede, bange eller kede af det på en måde, som ikke gør vores børn eller partner utrygge, og vi selv får en større forståelse af hvad de stærke følelser handler om. Det vi lærer er, at det ikke bare handler om at tage ansvar for vores egne følelser, men i den grad også om at tage ansvar for følelserne i det fælles rum.
Dialogerne lærer os at bevæge os ud af ”mig-osteklokken” og over i et ”vi-fællesskab”, hvor det er muligt at hjælpe hinanden videre, når livet slår knuder.
Når vi arbejder med hele den anerkendende tankegang og dialog som par og som forældre, har vi en enestående mulighed for på én og samme tid at udvikle både vores parforhold og forældreskab og hjælpe vores barn, samtidig med at vi udvikler os selv.

Bedste hilsener
Kirsten Seidenfaden

Cand. Psych. Specialist i Psykoterapi og Supervision
Leder af Center for Relations Fokuseret Terapi
www.relationsterapi.dk

Med-forfatter til bøgerne:
“Det Levende Parforhold” og “Den Levende Familie” som kan bestilles på www.relationsterapi.dk men hurtigst og billigst på www.saxo.com

Interview med Piet Draiby og Kirsten Seidenfaden i programmet Brunch.
Interview med Piet Draiby og Kirsten Seidenfaden i programmet Go’ Morgen Danmark.