Seidenfaden & Draiby
 
 

Metode

I vores kurser og i den praktiske udformning af Relations Fokuseret Terapi bygger vi på forståelsen af sammenhængen mellem tilknytning og udvikling af Mentaliseringsevnen.

Den Anerkendende Dialog, med baggrund i Carl Rogers klientcentrerede terapi og Imago par-relationsterapi, er den metode, vi benytter i arbejdet med par og forældre til at bearbejde gamle tilknytningsmønstre, for videreudvikling af mentaliseringsevnen og derved udvikle en erhvervet tryg tilknytning.                                       Vores fokus er dialogen, kontakten og rummet imellem parret/forældrene. 

 


“Vores fokus er dialogen, kontakten og rummet imellem parret/forældrene. ”

Se også

Vores Metode

Teori og Værdier.

Terapeuten udforsker nysgerrigt og omsorgsfuldt sammen med parret de aktuelle relationelle udfordringer, genetablerer en tryggere tilknytning og understøtter derved den videre udvikling af deres respektive Mentalisering.

Gennem den fortælling der fremkommer, det autobiografiske narrativ, støttes parret i at forstå baggrunden for Mentaliseringsnedbrud. Derved understøttes udviklingen væk fra overlevelsesstrategierne hen imod ny mestring i anerkendelsen af forskellighederne i parret, i forældrerollen og såmænd også i de andre nære og/eller professionelle relationer.

 
I denne Mentaliseringsbaserede parterapi er det således også terapeutens opgave selv at forholde sig Mentaliserende til klientparret, nysgerrigt, åbent og interesseret. Den Anerkendende Dialog er en måde, hvorpå par kan forebygge belastninger, når familien er under pres, det være sig indre som ydre.


Kontakt os på mail her.  Mobil 2964 6855