Seidenfaden & Draiby
 
 


Tilknytning og udforskning i fokus

Bowlby, John (1988): En sikker base. Frederiksberg: Det lille Forlag.


Broberg, A. & Granquist, P., Ivarsson, T., Mothander, P. (2008): Tilknytningsteori. Reitzel


Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz og Sommer, Dion (2008): Familie og Børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag


Hart, Susan & Schwartz, Rikke (2008): Fra interaktion til relation. Reitzel


Siegel, Daniel, J. & Hartzell, Mary (2005): Forældre indefra. Akademisk Forlag,


Sommerbeck, Lisbeth & Becker Larsen, Allan(2011) Kapitel 4: Accept, Empati og Ægthed i Psykoterapeutisk Praksis - Arven efter Carl Rogers.
Kapitel 4 er skrevet af Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby: Rogers´ Kernebetingelser i Relationsfokuseret Parterapi - Udvikling af Anerkendende Nærvær. Dansk Psykologisk Forlag


Hjernen - vores usynlige væksthus

Hart, Susan (2006): Hjerne, Samhørighed, Personlighed.- Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Reitzel


Hart, Susan (2006): Betydningen af Samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Reitzel


Kringelbach, Morten L. (2004) Hjernerum –Den følelsesfulde hjerne. Peoples Press


Siegel, Daniel, J (2002): Sindets tilblivelse og udvikling – the developing mind.Fortællingens forandrende kraft

Gergen, Kenneth (2005): Virkeligheder og relationer. Dansk Psykologisk forlag


Holmgren, Anette. (2008): Terapi fortællinger – narrativ terapi i praksis. Dansk psykologisk forlag.


Lundby, Geir. (2000): Narrativ terapi. Gyldendals Uddannelse.


Morgan, A (2000): Narrative samtaler. Hans Reitzels Forlag.


White, Michael (2006): Narrativ Teori. Hans Reitzels forlag


White, Michael (2006): Narrativ Praksis. Hans Reitzels forlagAnerkendende nærvær i hverdagen

Buber, Martin (1997): Jeg og Du. Hans Reitzels Forlag


Broden, Margareta. (2004):Graviditetens muligheder – En tid hvor relationer skabes og udvikles. Akademisk Forlag


Brodin, Marianne og Hylander, Ingrid. (1098): At blive sig selv – Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag. Hans Reitzels Forlag


Hayes, Steven,C (2008):Slip Tanketyrraniet – tag fat på livet. Dansk Psykologisk Forlag.


Fonagy, P.  & Gergely,G., Target, M.(2007) :  Affektregulering,  mentalisering og selvets udvikling. Akademisk Forlag


Møller, Lis. (2008): Anerkendelse i praksis – om udviklingsstøttende relationer. Akademisk forlag.


Ryden, Goren og Wallroth, Per (2010): Mentalisering – At Lege med Virkeligheden Dansk Psykologisk Forlag


Schibbye, Anne-Lise Løvlie (2005, 2. udg.2010): Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.


Seidenfaden & Draiby (2009): Det Levende Parforhold – fra konflikt til nærvær. Lindhardt og Ringhof.


Seidenfaden & Draiby (2009): Den Levende Familie – hvordan nærvær gir´selvværd. Lindhardt og Ringhof.


Skårderud, Finn og Karterud, Sigmund (2007): At forstå sig selv og hinanden – en introduktion: Forord i Bateman, Anthony & Fonagy, P. (2007): Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse. Akademisk forlag


Stavros, Jacqueline M og Torres, Cheri B.(2007): Positive relationer: At frigøre den værdsættende samtales kraft i hverdagslivet. Dansk psykologisk forlag.


Stern, Daniel J. (1991, 2002): Spædbarnets interpersonelle verden. København: Reitzel.


Den anerkendende dialog

Casemore, Roger (2007): Personcentreret rådgivning – i en nøddeskal.

Dansk Psykologisk Forlag


Hendrix, Harville og Hunt, Helen (1997): Se dit barn som det er – en vejledning for forældre. Borgen


Holmes, Jeremy & Bateman, Anthony (2002) Integration in Psychotherapy. Models and methods.


Honneth, Axel  (2006):  Kamp om anerkendelse. Reitzel


Seidenfaden & Draiby (2009): Det Levende Parforhold – fra konflikt til nærvær. Lindhardt og Ringhof.


Seidenfaden & Draiby (2009): Den Levende Familie – hvordan nærvær gir´selvværd. Lindhardt og Ringhof.


Simon, Jette Sinkjær (2005): Imago – Kærlighedens terapi. Dansk Psykologisk Forlag.


Anerkendende dialog med børn

Lynge, Bente (2007):  Anerkendende pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag


Roug, Pernille (2002): Marte meo i praksis. Reitzel


Sigsgaard, Erik (2007): Skæld ud - Bliv bedre til at omgås dine børn på en kærlig og anerkendende måde. Hans Reitzels forlag.


Svarre, Dan (2008): Glade børn med højt selvværd – en forældreguide. Politikkens forlag.


Sørensen, Jytte Birk (2008): Støt Mestring – Bryd Mønstre,  Dafolo forlag.


Øvreeide, Haldor (1995): At tale med børn. Hans Reitzels forlag.


Attachment In Focus

Bowlby, J. (1988).  A Secure Base. New York. Basic Books,


Gerhard, S. (2004). Why Love Matters. London: Brunner Routledge.


Holmes, J. (2001). The Search for the Secure Base – Attachment Theory and Psychotherapy. London: Routledge.


Johnson, S. M. (Ed.), & Whiffen, V. E. (2003). Attachment Processes inCouple and Family Therapy. New York: Guilford Press.


Rholes, S. W., & Simpson, J. A. (2004). Adult Attachment. New York:Guilford Press.


Siegel, D. J., & Hartzell, M. (2003). Parenting From the Inside Out.

New York: Penguin Group.


Sommer, D., Samuelsson, I. P., I., & Hundeide, K. (2010). Child Perspectives and Children's Perspectives in Theory and Practice. Germany: SpringerVerlag.


Stern, D. J. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York:Basic Books.The Brain – Our Invisible Greenhouse

Cozolino, L. (2006). The Neuroscience of Human Relationships. New York: Norton.


Damasio, A. (2000). The Feelings of What Happens – Body, Emotion, and the Making of Consciousness. New York: Vintage Books.


Hart, S. (2010). The Impact of Attachment (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton, Kindle Edition.


LeDoux, J. (1998). The Emotional Brain. New York: Phoenix.


LeDoux, J. (2002). Synaptic Self – How Our Brains Become Who We Are.New York: Penguin.


Mayes, L., Fonagy, P., & Target, M. (2007). Developmental Science and Psychoanalysis. London: Karnac.


Reddy, V. (2008). How Infants Know Minds. New York: Harvard University Press.


Siegel, D. J. (1999). The Developing Mind. New York: Guilford Press.The Transformative Power of Narratives

Anderson, H. (1997). Conversation, Language and Possibilities. New York: Basic Books.


Gergen, K. (1994). Realities and Relationships. New York: Harvard University Press.


Gergen, K. (1999). An Invitation to Social Construction. London: Sage.


Morgan, A. (2000). What is Narrative Therapy. Melbourne: Gecko.


Morgan, A., & White, M. (2006). Narrative Therapy With Children and Their Families. Adelaide: Dulwich Centre Publ.


White, M. (2000). Reflections on Narrative Practice. Adelaide: Dulwich Centre Publ.Acknowledging Intimacy In Our Daily Lives

Allen, J. G., & Fonagy, P. (Eds.) (2007). Handbook of Mentalization-based Treatment. Chichester: Wiley & Sons Ltd.


Buber, M. (1923). Ich und du. Martin Buber Estate (German edition).


Cooperider, C. F., Sorensen P.F., Yeager, T.F. & Whitney, D. (Eds.) (2001). Appreciative Inquiry: An Emerging Direction for Organisation Development. New York: Stipes.


Gottman, J., & Silver, N. (2003). The Seven Principles for Making Marriage Work. London: Orion House.


Fonagy, P., Gergely,G., & Target, M. (2007). Affect Regulation,

Mentalization and the Development of the Self. London: Other Press.


Hayes, S. C., & Smith, S.(2008). Get Out of Your Mind and Into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy. New York: New Harbinger Publ. Inc.


McNamee, S., & Gergen, K. J. (1999). Relational Responsibility. London: Sage.

Seidenfaden & Draiby (2011): The Vibrant Relationship – A Handbook for Couples and Therapists (Systemic Thinking and Practice Series). Karnac Books. www.thevibrantrelationship.com

.

Seidenfaden & Draiby (2011): The Vibrant Family – A Handbook for Parents and Professionals (Systemic Thinking and Practice Series). Karnac Books.
www.thevibrantrelationship.com


Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press.


Stavros, J. M., & Torres, C. B. (2005). Dynamic Relationships: Unleashing the Power of Appreciative Inquiry in Daily Living. Ohio: Taos Institute.


Stern, D. J. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York:Basic Books.


The Acknowledging Dialogue

Hendrix, H., & Lakelly Hunt, H. (1997). Giving the Love That Heals – A Guide for Parents. New York: Pocket Books.


Holmes, J., & Bateman, A. (2001). Integration in Psychotherapy. Models and Methods. Oxford: Oxford University Press.


Honneth, A. (1995). The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge, MA: MIT Press.


Johnson, S. M. (2004). Creating Connection – The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy. New York: Brunner-Routledge.


Rogers, C. (1967). On Becoming a Person – a Therapist's View of Psychotherapy. London: Constable & Company.


Seidenfaden, K., & Draiby, P. (2011). The Vibrant Relationship. London: Karnac.


Seidenfaden, K., Draiby, P., Christensen, S.S, Heigaad, V., (2011). The Vibrant Family. London: Karnac.The Acknowledging Dialogue With Children

Aarts, Maria (2000) Marte Meo Basic  Manual. Aarts Productions.


Øvreeide, H., & Hafstad, R. (1996). The Marte Meo Method and Developmental Supportive Dialogues. Eindhoven: Aarts Productions.


Verheugt-Pleiter, A. J. E. Zevalkink, J. & Schmeets, M.G.J: (2008). Mentalizing in Child Therapy. London: Karnac.

 

Anbefalet Litteratur
(Se også engelsk baggrundslitteratur nedenfor.)

Recommended Literature:

Kontakt os på mail her.  Mobil 2964 6855