Seidenfaden & Draiby
 


Hvis vi vil udvikle livsglæden og dynamikken i familien, må vi som forældre se på os selv som mere end blot forældre.
Vi er fortsat partnere i det kærlighedsforhold, hvori vores børn er blevet skabt.


 

Tilbud om Foredrag:
Udvikling af parforholdet -  Muligheder i forældreskabet.


"Fra afstand til Anerkendende Nærvær”

Vi lever i den atmosfære vi skaber imellem os i parforholdet og vores børn lever i den energi, vi skaber mellem os som forældre!
Hvis vi vil udvikle livsglæden og dynamikken i familien, må vi som forældre se på os selv som mere end blot forældre. Vi er fortsat partnere i det kærlighedsforhold, hvori vores børn er blevet skabt. Ved at arbejde med den an-erkendende tankegang og dialog som partnere og som forældre, har vi enenestående mulighed for på én og samme tid at udvikle vores parforhold, vores forældreskab, - og derved samtidig vores børns udvikling. Med den nye forskning i relationers betydning for hjernens udvikling, har vi fået en yderligere forståelse af, hvordan kvaliteten af Tilknytning har afgørende betydning for udvikling af vores evne til at leve os ind i et andet menneskes følelser og tankegang, samtidig med at vi kan fornemme os selv.

Det Anerkendende Nærvær har betydning for udviklingen af vores og vores børns robusthed og evne til at regulere følelser, opmærksomhed og derved bl.a. evnen til at klare stress. Disse begreber vil blive foldet ud i deres bredere betydning, både for os som forældre og for dem af os der er professionelle omsorgspersoner.


 

Se også

Vores Metoder

Teorier and Værdier

Kontakt os på mail her.  Mobil 2964 6855